Welkom op de site van Krenger

                                  

 Disclaimer

 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
 
 
Hier staat altijd de laatste update en dat vandaag  foto's van Heren 2
   
 

 

  

 

 

 AANSPRAKELIJKHEID

 Hans Krenger heeft de inhoud van zijn site met de grootst mogelijke zorg  

 samengesteld,maar kan niet garanderen dat de inhoud van deze website en in

 het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle

 opzichten juist en volledig zijn.

 Dit geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of

 anderszins verwezen wordt.

 Hans Krenger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en

 juistheid van de gegeven informatie.

 Verder aanvaardt Hans Krenger geen aansprakelijkheid jegens degene die

 inlogt op de website van Krenger.nl

 of anderszins van deze website gebruik maakt voor schade die daaruit voor

 deze, uit welken hoofde dan ook mocht voortvloeien.